" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ข้อมูลโครงสร้างการ

โครงการปรับปรุงระบบรดน้ำต้นไม้ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง
 
สาระสำคัญ

เพื่อปรับปรุงระบบรดน้ำต้นไม้ภายในสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง  ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและออกกำลังกายของประชาชน ทำให้ภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมืองสวยงามมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง

ระยะเวลาดำเนินการ  เมษายน   มิถุนายน  2566