" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

สรุประดับน้ำสูงสุดในแต่ละปี (2545-2562)
อ้างอิงจากจุดตรวจวัดระดับน้ำเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ปี วัน / เดือน ระดับน้ำสูงสุด (เมตร)
2545 1 ตุลาคม 10.78 เมตร
2546 27 กันยายน 7.75 เมตร
2547 23 สิงหาคม 8.20 เมตร
2548 28 กันยายน 6.36 เมตร
2549 20 ตุลาคม 8.07 เมตร
2550 21 ตุลาคม 7.80 เมตร
2551 13 ตุลาคม 7.46 เมตร
2552 10 ตุลาคม 7.70 เมตร
2553 26 ตุลาคม 7.15 เมตร
2554 30 ตุลาคม 9.60 เมตร
2555 21 กันยายน 4.95 เมตร
2556 3 ตุลาคา 9.00 เมตร
2557 5 สิงหาคม 7.15 เมตร
2558 26 ตุลาคม 5.00 เมตร
2559 9 ตุลาคม 6.94 เมตร
 2560  2 กันยายน  7.90 เมตร
 2561 16 กันยายน 5.40 เมตร
 2562 13 กันยายน 10.95 เมตร
2563  5 พฤศจิกายน  6.11 เมตร

ตารางรายงานระดับน้ำแม่น้ำมูล
ณ จุดตรวจวัด สะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ฝั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี

วัน/เดือน/ปี

เวลา

ระดับน้ำ

รทก.

เพิ่ม

ลด

ชุมชนที่อพยพ

(เมตร)

(เมตร)

(ซ.ม.)

(ซ.ม.)

1 สิงหาคม

06.00 น.

2.78

107.78

 

2

 

2 สิงหาคม

06.00 น.

2.76

107.76

 

2

ชุมชนบ่อบำบัดขนย้ายปี60

3 สิงหาคม

06.00 น.

2.76

107.76

-

-

 

4 สิงหาคม

06.00 น.

2.76

107.76

-

-

 

5 สิงหาคม

06.00 น.

2.72

107.72

 

4

ระดับน้ำสูงสุดปี 57( 7.15 ม.)

6 สิงหาคม

06.00 น.

2.64

107.64

 

8

 

7 สิงหาคม

06.00 น.

2.46

107.46

 

18

 

8 สิงหาคม

06.00 น.

2.46

107.46

-

-

 

9 สิงหาคม

06.00 น.

2.38

107.38

 

8

 

10 สิงหาคม

06.00 น.

2.30

107.30

 

8

 

11 สิงหาคม

06.00 น.

2.20

107.20

 

10

 

12 สิงหาคม

06.00 น.

2.10

107.10

 

10

 

13 สิงหาคม

06.00 น.

2.14

107.14

4

   

14 สิงหาคม

06.00 น.

 2.25 107.25  9    

15 สิงหาคม

06.00 น.

2.76 107.76 51    

16 สิงหาคม

06.00 น.

2.78 107.78 2    

17 สิงหาคม

06.00 น.

2.65 107.65   13  

18 สิงหาคม

06.00 น.

2.44 107.44   21  

19 สิงหาคม

06.00 น.

2.28 107.28   16

 

20 สิงหาคม

06.00 น.

2.20 107.20   8  

21 สิงหาคม

06.00 น.

2.30 107.30 10    

22 สิงหาคม

06.00 น.

2.40 107.40 10    

23 สิงหาคม

06.00 น.

2.42 107.42 2    

24 สิงหาคม

06.00 น.

2.50 107.50 8    

25 สิงหาคม

06.00 น.

2.48 107.48   2  

26 สิงหาคม

06.00 น.

2.48 107.48      

27 สิงหาคม

06.00 น.

2.39 107.39   9  

28 สิงหาคม

06.00 น.

2.30 107.30   9  

29 สิงหาคม

06.00 น.

 2.23 107.23   7  

30 สิงหาคม

06.00 น.

 2.20 107.20   3  

31 สิงหาคม

06.00 น.

2.20 107.20      

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

236019xx

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม
นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศ

วีดิทัศน์แนะนำเทศบาลนครอุบลราชธานี

Facebook

Application (แอพพลิเคชั่น)

  • cctv
  • fondue 2021
  • คำร้องทั่วไป

Newss

จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png6.png3.png7.png8.png9.png1.png
วันนี้1039
เมื่อวานนี้1181
อาทิตย์นี้10160
เดือนนี้36488
รวม637891

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

3
ท่าน

ศูนย์บริการเทศบาลนครอุบลราชธานี : EXCELLENCE SERVICE CENTER
แบบฟอร์มออนไลน์

 

สำนักช่าง สำนักคลัง  กองสาธารณสุขฯ
กองสวัสดิการสังคม หน่วยตรวจสอบภายใน   กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ