IMAGE สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖
Wednesday, 04 January 2023
    สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖   Read More...
IMAGE ร่วมลงนามถวายพระพร
Wednesday, 21 December 2022
  ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ... Read More...
IMAGE ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ
Tuesday, 22 November 2022
  ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ  ... Read More...
IMAGE เข้าตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำเดือน
Monday, 14 November 2022
  เข้าตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำเดือน... Read More...

 

เกษียณ สำราญ เทศบาลนครอุบลราชธานี

 

30 กันยายน 2565

 

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 2

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 18

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 1

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 0

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 3

 

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 4

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 7

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 9

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 10

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 15

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 5

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 16

 LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 17

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 14

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 11

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 8

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 12

LINE ALBUM เกษยณ 65 ๒๒๐๙๓๐ 13