พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖

 

4

2

1

22

S 20258841

S 20258839

S 20258842

S 20258843

S 20258840

S 20258844

S 20258836