IMAGE สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖
Wednesday, 04 January 2023
    สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๖   Read More...
IMAGE ร่วมลงนามถวายพระพร
Wednesday, 21 December 2022
  ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ... Read More...
IMAGE ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ
Tuesday, 22 November 2022
  ประชุมปรึกษาหารือข้อราชการ  ... Read More...
IMAGE เข้าตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำเดือน
Monday, 14 November 2022
  เข้าตรวจตามแผนการตรวจสอบประจำเดือน... Read More...

 

การเข้ารับตรวจประเมินด้านการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยง

โดยสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 มีนาคม 2565

 

LINE ALBUM 023365

LINE ALBUM 23365

LINE ALBUM 123365

LINE ALBUM 323365

LINE ALBUM 523365

LINE ALBUM 623365