IMAGE พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๖
Tuesday, 23 May 2023
    พิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองอุบลราชธานี ประจำปี... Read More...
IMAGE วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖
Monday, 24 April 2023
    วันเทศบาล ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖   Read More...
IMAGE ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖
Friday, 21 April 2023
  ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๖       Read More...
IMAGE อบรมสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในสายอาชีพ
Tuesday, 14 February 2023
    อบรมสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าในสายอาชีพ... Read More...

 

การเข้ารับตรวจประเมินด้านการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยง

โดยสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 23 มีนาคม 2565

 

LINE ALBUM 023365

LINE ALBUM 23365

LINE ALBUM 123365

LINE ALBUM 323365

LINE ALBUM 523365

LINE ALBUM 623365