ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เฝ้ารับและส่งเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

 

วันเสาร์ ที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

S 7151625

S 7151627

S 7151629

S 7159819

S 7159821

S 7151631

585414

S 2326594

S 7151632

2425541

585310

585675