" นครอุบลยุคใหม่ ก้าวไปด้วยกัน ก้าวไปได้ไกล "

thzh-CNenja

ข้อมูลติดต่อ

สถานที่ติดต่อ

1 ถนนราชบุตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Facebook :

www.facebook.com/เทศบาลนครอุบลราชธานียุคใหม่

ติดต่อสอบถาม

โทร : 045-246060-3
โทรสาร : 045-255232
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ฟอร์มติดต่อ