Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนการบริหารงาน พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดอุบลราชธานี ภายใต้แนวคิด ZERO TOLERANCE คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

โดยนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

Pr.04 ขนิษฐวดี

ศุจินทรา,ชาญวิทย์ /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชการ

#พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199