Powered by Spearhead Software Labs Joomla Facebook Like Button

1

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สืบสานอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือส่งเสริมสนุนภูมิปัญญาจากท้องถิ่นและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ผ่านการสวมใส่ผ้าทอพื้นเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pr.04 ขนิษฐวดี
ศุจินทรา,ชาญวิทย์ /ภาพ
ทีมฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

#พบเหตุเพลิงไหม้ แจ้งด่วน 045-245500 หรือ 199 ตลอด 24 ชม.